Se alle kompetanser

Bistandsadvokat \

Bistandsadvokat er en advokat som opptrer på vegne av den fornærmede i straffesaker. Dersom du har du vært utsatt for voldtekt eller andre overgrep, så har du rett til bistandsadvokat. Dersom du har vært utsatt for eller vært vitne til vold eller trusler i familien (nære relasjoner) så har du også rett til bistandsadvokat.

Det samme har etterlatte i saker hvor en person under 18 år er død som følge av en straffbar handling. Retten kan også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller når særlige forhold gjør at det er behov for det. I særlig grad vil dette gjelde tilfeller av grov vold.

I de fleste sammenhenger må saken være anmeldt til politiet slik at det er opprettet en straffesak.

Du kan også få en konsultasjon med fritt rettsråd for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse, men da før du får bistandsadvokat.

Du kan selv velge hvem du ønsker skal være din bistandsadvokat, og så vil denne be seg oppnevnt av tingretten. Våre advokater har god erfaring i så måte.

Under etterforskningen:

Bistandsadvokaten kan oppnevnes i forbindelse med etterforskningen av saken. Det kan være behov for støtte og råd til fornærmede i forbindelse med avhør, sporsikring og annen etterforskning. Bistandsadvokaten kan også underrette fornærmede nærmere om politiets arbeid, samt håndtere presse.

Bistandsadvokaten vil ta opp med deg behov for å innhente medisinske opplysninger til bruk for etterforskningen og vurderingen av krav om erstatning. Generelt gjelder også at bistandsadvokaten kan uttale seg om etterforskningen og foreslå etterforskningsskritt som politiet ikke selv har hatt fokus på.

Under rettssaken:

Dersom det tas ut tiltale i saken vil saken bli fremmet for hovedforhandling i domstolen. Bistandsadvokaten vil være fornærmede sin representant i denne saken, og kan stille spørsmål til tiltalte og vitner, samt bidra ellers med det som er fornærmedes ønske. Kanskje er det en for storpåkjenning for fornærmede å treffe tiltalte, det kan da legges til rette for at fornærmede gir forklaring før tiltalte sin forklaring.

Bistandsadvokaten holder innlegg under hovedforhandlingen på vegne av den fornærmede.

Erstatningskrav:

I saker hvor fornærmede har vært utsatt for en strafferettslig handling, vil retten kunne vurdere om han eller hun også har krav på erstatning med grunnlag i den samme handlingen. Vilkåret for dette er at det foreligger et ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng og et økonomisk tap eller at fornærmede er påført et mèn. I tillegg, eller dersom det ikke foreligger noe økonomisk tap, kan det innvilges oppreisningserstatning. Dette er en ren ikke-økonomisk erstatning for «tort og svie» i forbindelse med handlingen. Dersom etterlatte eller fornærmede har krav på bistandsadvokat, fremmes et eventuelt erstatningskrav av bistandsadvokaten.

Bistandsadvokaten kan også fremme krav om voldsoffererstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning.

Kostnader:

En bistandsadvokat koster deg ikke noe. Staten dekker bistandsadvokatens salær i saken etter faste satser.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.