Se alle kompetanser

Forvaltningsrett \

Forvaltningsloven stiller krav til hvordan saker i forvaltningen skal undersøkes, behandles og begrunnes. Forvaltningsloven er felles for offentlige myndigheter. Det følger av forvaltningsloven at det offentlige må følge bestemte regler og fremgangsmåter i behandlingen av saker.

Vi bistår i saker opp mot forvaltningen, herunder veiledning, klage på enkeltvedtak og vedtak. En klage til forvaltningen vil gjerne omfatte at forvaltningsloven ikke er fulgt, og at vedtaket ellers er uriktig.

Enkelte rettsområder har særlige regler for saksbehandlingen. Dette er blant annet plan- og bygningsrett (linker), trygderett (link, se under) og barnevern.  Vi bistår også i slike klagesaker.

Forvaltningsrett vil også omfatte innsyn i offentlige dokumenter etter forvaltningsloven eller offentleglova.  Ved avslag på en innsynsbegjæring kan man klage dette videre til et overordnet organ. Vi bistår klienter som mener å ha fått urettmessig avslag på en innsynsbegjæring.

Trygderetten

Vi bistår klienter i saker som skal behandles for trygderetten. Trygderetten behandler saker i trygde- og pensjonsspørsmål. Trygderetten behandler saker fra NAV Klageinstans og HELFO for å nevne noen. Dette kan blant annet gjelde yrkesskade, uførepensjon og sykepenger. Klagen vil gjerne omfatte at det er gitt et uriktig vedtak, og at klager har rett til å motta ytelser fra det offentlige.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.