Se alle kompetanser

Konkurranserett \

Konkurranseloven gjelder for alle selskaper i Norge, uavhengig av størrelse. Konkurranseloven regulerer i hvilke tilfeller oppkjøp og fusjoner tillates, samt hvilke avtaler og atferd som er ulovlig.

Vi bistår selskaper i saker vedrørende konkurranseloven, herunder vurdering av om et oppkjøp/fusjon er meldepliktig til Konkurransetilsynet, bistand i saker som er under etterforskning hos Konkurransetilsynet, klagesaker til Konkurransetilsynet og bistand i private tvister hvor selskapets konkurrenter eller leverandører bryter konkurranseloven.

Bistanden kan bestå i veiledning, vurdering i forhold til lempingssøknad etter konkurranseloven, oppfølging underveis i saksbehandlingen hos Konkurransetilsynet, klage på vedtak, klage til Konkurransetilsynet, og bistand i private tvister.

Offentlige anskaffelser

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter regulerer offentlige virksomheter, og hvordan offentlige anskaffelser skal gjennomføres. Det følger av regelverket at det offentlige skal følge kravene til blant annet likebehandling, konkurranse, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.

Vi bistår både private selskaper og oppdragsgivere i veiledning om regelverket, klage på anbudsprosesser og rettslige prosesser knyttet til brudd på regelverket.

Bistanden kan bestå i klage til KOFA, veiledning i anbudsprosesser og rettslige skritt i saker hvor regelverket er brutt.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.