Se alle mennesker

Alexander Horn

Advokat

Alexander Horn bistår både næringsdrivende og private og jobber hovedsakelig med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor rettsområdene arbeidsrett, konkurs- og insolvensrett, kontraktsrett, erstatningsrett og fast eiendom. Alexander har erfaring fra domstolene og som forsvarer og tar også strafferettslige oppdrag. Alexander bistår også på oppdrag knyttet til tvangsfullbyrdelse.

55 54 70 77

CV

Erfaring
2020- Advokat, DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
2019 Dommerfullmektig, Sunnhordland tingrett
2017-2020 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Elden DA
2016-2019 Sekretær, Norges idrettsforbunds domsutvalg
2016-2017 Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo
Utdanning
2015 Master i rettsvitenskap
2015 LL.M., International competition law and policy, University of Glasgow.
Verv
2019- Vara, Norges idrettsforbunds lovutvalg