Se alle mennesker

Alexander Horn

Advokat

Alexander Horn bistår både næringsdrivende og private og jobber hovedsakelig med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innenfor rettsområdene arbeidsrett, konkurs- og insolvensrett, kontraktsrett, erstatningsrett og fast eiendom. Alexander har erfaring fra domstolene og som forsvarer og tar også strafferettslige oppdrag. Alexander bistår også på oppdrag knyttet til tvangsfullbyrdelse.

CV

Erfaring
2020- Advokat, DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
2019 Dommerfullmektig, Sunnhordland tingrett
2017-2020 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Elden DA
2016-2019 Sekretær, Norges idrettsforbunds domsutvalg
2016-2017 Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo
Utdanning
2015 Master i rettsvitenskap
2015 LL.M., International competition law and policy, University of Glasgow.
Verv
2019- Vara, Norges idrettsforbunds lovutvalg