Se alle mennesker

Eirik Myking Midtbø

Advokat

Eirik Myking Midtbø arbeider for både næringsdrivande og privatpersonar, hovudsakleg innanfor områda tvisteløysing/prosedyre, fast eigedom, selskaps- og arbeidsrett.

Eirik tar også oppdrag knytt til arv, skifte og tvangsfullbyrding.

CV

Født: 1982
Utdannelse
2010 Master i rettsvitskap
Mastergradsoppgåve i konkurs- og insolvensrett: «Måten kravet vart til på – relevant moment i utilbørleg-vurderinga? Eit djupdykk i dekningslova § 5-9»
2005 Bachelor i historie
2004-2005 Erasmus-student ved Università di Bologna, Italia
Arbeidserfaring
2019 Advokat,  DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
2018-2019 Advokatfullmektig,  DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
2015-2017 Rådgjevar, Konkurransetilsynet
2014 Dommarfullmektig, Bergen tingrett
2012-2013 Førstekonsulent/rådgjevar, Konkurransetilsynet
2010-2011 Førstekonsulent, Sivilombodsmannen – avdeling for plan- og bygningsrett
Språk
Engelsk
Spansk
Italiensk