Se alle mennesker

Gard-Håvard Sem-Onarheim

Advokat

Gard-Håvard Sem-Onarheim jobber hovedsakelig med forretningsjuridiske problemstillinger innen rettsområdene kontraktsrett, arbeidsrett og tingsrett.

55 54 70 77

CV

Utdannelse
2005-2011 Universitetet i Bergen, Juridisk Fakultet – profesjonsstudiet i rettsvitenskap
2010-2011 Europa-Institut, Universität des Saarlandes – LL.M. i EU-rett
Arbeidserfaring
2019- Advokat, DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
2017 -2019 Dommerfullmektig, Bergen tingrett
2015-2017 Advokat(fullmektig), AdvokatPartner ANS.
2012-2015 Rådgiver, Tollregion Vest-Noreg
2011-2012 Advokatfullmektig, Wikborg Rein & Co. Bergen
(okt) 2011  → Sensor og seminarleder, Juridisk fakultet UiB
Språk
Engelsk Flytende muntlig og skriftlig.
Tysk Godt muntlig og godt skriftlig