Se alle mennesker

Jorunn Kristin Moltu Jacobsen

Advokat/Managing Partner

Jorunn K. Moltu Jacobsen jobber hovedsakelig med forretningsjuridiske problemstillinger knyttet bl.a. til kontraktsrett – herunder bygg- og entrepriserett, obligasjonsrett, panterett, konkurs- og insolvensrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett og tvisteløsning.  Hun har oppdrag som bostyrer i konkurs og offentlige felleseieskifter for Bergen tingrett og sitter i Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

CV

Fødselsdato: 12.06.1973
Utdannelse
2003 Advokatbevilling
2000 Cand. jur., UiB
1999 Spesialfag: Bygge – og entrepriserett, UiB
1993 Ex. phil., UiB
1992 Fagerlia vgs. – allmennfag, økonomisk fordypning
Arbeidserfaring
2014 – d.d. Partner/advokat i DalheimRasmussen Advokatfirma ANS, Bergen
2003 – 2013 Advokat i DalheimRasmussen Advokatfirma ANS, Bergen
2000 – 2003 Advokatfullmektig/advokat i Advokatfirmaet Rekdal, Ålesund
2000 Saksbehandler, Bergen kommune
1997 Hospitant, Sunnmøre tingrett
Verv
2016 – d.d. Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso
2008 – d.d. Bostyrer i konkurs og felleseieskifter for Bergen tingrett
2011 – 2017 Bostyrer i konkurs og felleseieskifter for Nordhordland tingrett
2010 – 2018 Styremedlem (nestleder) i Advokatforeningen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets
2016 – 2017 Styremedlem i Opedal Veg & Tunnelservice AS
2004 – 2008 Styreleder, sameiet Apeltunhagen
2000 – 2003 Bostyrer i konkurs for Sunnmøre tingrett