Se alle mennesker

Odd A. Ihle

Advokat/partner

Advokat Ihle arbeider i hovedsak innenfor rettsområdene konkurs og insolvensrett, arv og skifte og arbeidsrett. Siden 1987 har han vært fast bostyrer for Bergen tingrett – hvor han behandler både konkursbo og dødsbo.

CV

Fødselsdato: 20.11.1951
Erfaring
fra juni 1987 Advokat
mai 1985 – juni 1987 Dommerfullmektig
juli 1979 – des. 1980 Politifullmektig
mars 1978 – mai 1985 Konsulent skatteetaten og arbeidstilsynet
Utdanning
1977 Cand.jur.