Se alle mennesker

Paal-Henrich Berle

Advokat/partner

Paal-Henrich Berle er allmennpraktiserende advokat og påtar seg oppdrag både for næringslivskunder, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere, herunder blant annet kontraktsrett, arbeidsrett, arve- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, helse- og velferdsrett og barnevernsrett. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag. Berle er fast verge hos Fylkesmannen i Hordaland, og han er leder av kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus. Berle har vært nestleder i Den norske Advokatforening og leder foreningens faste utvalg for jurist- og advokatutdanningen. Han er også medlem av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg.

CV

1964
Utdannelse
1990 Cand.jur. ved Universitetet i Bergen
Arbeidserfaring
2017 Leder for Kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus
2011-2012 Leder av Etterforskingsavdeling Vest-Norge, Spesialenheten for politisaker
2005-2011 Advokat på verv i Spesialenheten for Politisaker region Vest-Norge
1999-2005 Medlem av Det Særskilte Etterforskningsorgan for

Hordaland (SEFO)

2001 – Partner i DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
1999-2001 Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap
1993-1999 Fast ansatt advokat hos Advokatene Alvheim og Hansen Ans
1991-1993 Advokatfullmektig
Verv
2017 – Leder av Advokatforeningens faste utvalg for jurist- og advokatutdanningen
2015 – Medlem av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg
2014-2015 Nestleder i Hovedstyret i Den norske Advokatforening
2013-2015 Styremedlem i Hovedstyret i Den norske Advokatforening
2009-2012 Leder av Hordaland, Sogn og Fjordane Krets av Den

norske Advokatforening

Styreleder i Jens Chr. Berle AS
Styreleder i Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter