Se alle mennesker

Paal-Henrich Berle

Advokat/partner

Paal-Henrich Berle er allmennpraktiserende advokat og påtar seg oppdrag både for næringslivskunder, privatpersoner og offentlige oppdragsgivere, herunder blant annet kontraktsrett, arbeidsrett, arve- og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, helse- , vergemåls- og velferdsrett og barnevernsrett. Han har omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyreoppdrag.

Berle er leder av kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus og medlem av Helsedirektoratets ressursgruppe for kontrollkommisjonene. Han er medlem av Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda, og han er advokat på verv i Spesialenheten for politisaker. Berle har vært nestleder i Den norske Advokatforening og leder Advokatforeningens faste utvalg for jurist- og advokatutdanningen. Han er også medlem av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg. Berle innehar en rekke styreverv, blant annet innenfor allmennyttig virksomhet, herunder GC Rieberfondene, Stiftelsen Barnas fysioterapisenter og Stiftelsen Amathea.

CV

1964
Utdannelse
1990 Cand.jur. ved Universitetet i Bergen
Arbeidserfaring
2020 – Advokat på verv i Spesialenheten for politisaker
2019 – Medlem i Statens helsepersonellnemnd og Apotekklagenemnda
2018 – Medlem av Helsedirektoratets ressursgruppe for kontrollkommisjonene
2017 – Leder for Kontrollkommisjonen for Sandviken sykehus
2001 – Partner i AdvokatPartner ANS/Adv.fa DalheimRasmussen Ans
2011 – 2012 Leder av Etterforskingsavdeling Vest-Norge, Spesialenheten for politisaker
2005 – 2011 Leder av Etterforskingsavdeling Vest-Norge, Spesialenheten for politisaker
2005-2011 Advokat på verv i Spesialenheten for Politisaker region Vest-Norge
1999-2005 Medlem av Det Særskilte Etterforskningsorgan for Hordaland (SEFO)
1999 – 2005 Medlem av Det Særskilte Etterforskningsorgan for Hordaland (SEFO)
1999-2001 Egen advokatvirksomhet i kontorfellesskap
1993-1999 Fast ansatt advokat hos Advokatene Alvheim og Hansen Ans
1991-1993 Advokatfullmektig
Verv
2018- Styremedlem i GC Rieberfondene (nestleder fra 2021)
2018- Styremedlem Stiftelsen Amathea
2017- Leder av Advokatforeningens faste utvalg for jurist- og advokatutdanningen
2016- Styreleder for stiftelsen Alvøen Vel
2015- Medlem av Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg
2008- Styreleder for Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter
2004- Styreleder for Jens Chr. Berle AS
2014-2015 Nestleder i Hovedstyret i Den norske Advokatforening
2013-2015 Styremedlem i Hovedstyret i Den norske Advokatforening
2009-2012 Leder av Hordaland, Sogn og Fjordane Krets av Den norske Advokatforening