Se alle mennesker

Sonja Elisabeth Bernt Heimset

Advokat/partner

Sonja Bernt Heimset bistår både private og næringsdrivende og jobber hovedsakelig med rettsområdene fast eiendom, konkurs- og insolvensrett, kontraktsrett, samt arv-, familie- og skifterett. Hun har bred erfaring innen eiendomstransaksjoner, herunder som oppgjørsansvarlig ved salg av nyoppførte boliger.
Sonja har oppdrag som medhjelper ved tvangssalg av fast eiendom for Bergen tingrett og er medlem i Advokatforeningens Disiplinærutvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane Krets.

CV

Fødselsdato: 07.10.1982
Utdannelse

 

2001-2006 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
Masteroppgave i konkurs- og insolvensrett:

«Når gjeld kan anses «pådratt» i relasjon til deknl.§ 5-7»

Arbeidserfaring
2018- Partner, DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
2009-2018 Advokat, Advokatpartner ANS Bergen
2007-2009 Advokatfullmektig, Advokatpartner ANS Bergen
Mars 2006 Trainee, Advokatfirmaet Schjødt AS
Verv
Medlem i Advokatforenings Disiplinærutvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane Krets