Se alle mennesker

Thomas Lynum

Advokatfullmektig

Thomas Lynum bistår både næringsdrivende og private og har med sin bakgrunn som leder av kontraktsavdelingen i Forsvarsmateriell – Maritime kapasiteter særskilt kompetanse på rettsområdene kontrakts-/avtalerett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett og folkerett.

Som advokatfullmektig arbeider han imidlertid relativt bredt og bistår derfor klienter også på øvrige rettsfelt som ligger inn under firmaets kompetanseområder. Foruten tung erfaring innen forhandlinger med nasjonal/internasjonal industri og inngåelse av mellomstatlige avtaler har Lynum formell tilleggskompetanse fra «Program on Negotiation» ved Harvard Law School.

Han besitter også betydelig erfaring med komplekse anskaffelsesprosjekter og særlig mht konflikthåndtering i kontraktsforhold.

CV

Utdannelse
2019 Executive Education «Program on Negotiation» – Harvard Law School
2006 Cand. Jur ved Universitetet i Bergen/Oslo
1994 Sjøforsvarets Stabsskole
1982 – 1986 Sjøkrigsskolen Intendanturlinje
1980 – 1981 Sjøkrigsskolen Operativ Kystartilleri linje
Arbeidserfaring
2015 – 2020 Sjef Kontraktsavdeling, Forsvarsmateriell (FMA) – Maritime kapasiteter
2010 – 2015 Senior Stabsoffiser/kontraktsforhandler – Investering, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
1990 – 2010 Merkantil saksbehandler/kontraktsforhandler – Investering, FLO-MARKAP
1989-1990 Innkjøpsoffiser – Drift, Sjøforsvarets Forsyningskommando (SFK)
1988 – 1989 Prosjektoffiser økonomi, SFK
1987 – 1988 Økonomisjef  – Tromsø Sjøforsvarsdistrikt
1986 – 1987 Skipsintendant, KNM Bergen / KNM Stavanger
1981 – 1982 Troppsbefal, Odderøya fort Kristiansand
Verv
2017 – d.d Styremedlem (vara), Sjømilitære Samfund
2016 – 2019 Styremedlem, Krigsskoleutdannede Offiserers Forening
Språk
Engelsk Godt flytendte skriftlig/muntlig
Utmerkelser
2020 Sjøforsvarets Fortjenestemedalje
2016 Forsvarsmedaljen med to stjerner
1981 Vernedyktighetsmedaljen – Sjøforsvaret