Se alle mennesker

Turid E. Oltedal Lunde

Advokat/Partner

Turid Oltedal Lunde er allmennpraktiserende og jobber med juridiske problemstillinger knyttet bla. til fast eiendoms rettsforhold, insolvens og tvangsfullbyrdelse, arv- og skiftesaker, og familierettslige saker. Hun jobber også med strafferett, og tar bistandsadvokatoppdrag. Lunde er fast verge for Statsforvalteren i Vestland, og nestleder i Kontrollkommisjonen for psykisk helse i Nordhordland, Midhordland og Sotra.

CV

Fødselsdato: 04.01.1977
Utdannelse
1996-2002 Universitetet i Bergen,  4. avdeling jus.
2002 Universitetet i Bergen, spesialfag petroleumsrett. De sentrale rettsreglene som regulerer petroleumsvirksomheten på norsk sokkel; folkerett, statsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett og EU/EØS rett.
2000 Universitetet i Oslo, spesialfag barnerett. De særlige spørsmål som gjelder barns rettslige stilling i privatretten og i forhold til barnevernsrett og strafferett.
1996 Universitetet i Oslo, examen philosophicum
1992-1995 Os Gymnas, eksamen artium i 1995.
Arbeidserfaring
Januar 2020 – Partner hos DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
 2017 – 2019 Advokat hos DalheimRasmussen Advokatfirma ANS
2015-2016 Advokatfullmektig/advokat hos Fylkesmannen. Har særskilt ansvar for saker som skal legges frem til rettslig behandling. Har ivaretatt staten sine interesser i saker som saksøker og saksøkt. Prosedyreerfaring fra tingretten og lagmannsretten. Samarbeidet med Regjeringsadvokaten i saker som skal behandles i Høyesterett.
2013-2016 Seniorrådgiver ved Vergemålsseksjonen, Fylkesmannen i Hordaland. Fagansvarlig innenfor barnerett, og har særlig ansvar for saker der barn er involvert i en straffesak eller annet.
2009-2013 Juridisk rådgiver ved Bergen overformynderi.
2008-2009 Fungerende avdelingsleder ved NAV Ytrebygda, statlig del, fra januar 2008 til juli 2008. Personalansvar, resultatansvar og fagansvar.
2005-2008 Rådgiver ved NAV Ytrebygda. Stilling som fagansvarlig og teamleder på forvaltningsavdelingen. Gikk inn i lederstilling fra januar 2008.
2005 Fana trygdekontor: avdelingsleder ved helsegruppen og mottaket.
2003-2005 Fana trygdekontor, juridisk konsulent.
Verv
2010-2013  Styreverv i NJ-K Bergen. Regionsstyre under Norges Juristforbund, kommunejuristene.
2006-2013 Styremedlem i Os Bygg og Eiendom AS.
2004-2007 Styremedlem Osbadet KF (byggestyret).
2002-2015 Div politiske verv i Os kommune